Toppmeny

Omgivning

Gör ett besök på Kolböra mosse

omgivning3Kolböra mosse ligger alldeles nordväst om Djurslövsby. Om du går ut från hotellet och rakt
över vägen för att därefter följa den lilla vägen några hundra meter kommer du att ha
järnvägen och mossen på höger sida.

En markväg i riktning nordlig riktning väster om mossen leder ner till en informationsskylt om
mossen och området. Ingen rimlig förklaring har hittats till namnet, och Ingemars Ingers, som
försökte i de tolv socknarna i Staffanstorps Kommun, skriver ”att det är ett svårförklarligt namn”
och förklarar inte närmare vad han menar.

Trakten kring Kolböra mosse är rik få fornlämningar- en väl synlig bronsåldershög finns strax
norr om Djurslövs gård, och i närheten har en mammutbete hittats. Flera rester av boplatser
finns i mossen och norr om gården. Kolböra mosse Djurslövs gård har tillhört samma släkt i
åtta generationer sedan slutet av 1600-talet. På 1700-talet blev gården känd för att ha en av de
vackraste trädgårdarna i Bara härad, och Jöns Håkansson, gårdens dåvarande ägare,
belönades med patriotiska sällskapets medalj.

omgivning2Norr om gravhögen ligger ett väl bevarat husmanshus, som tillhörde Anders Persson, känd genom
visan ”Anders Persons stua, står i ljusan lua”. Spinnrockssvarvaren och spelmannen Anders
Persson bodde där fram till sin död 1883. Kolböra mosse ligger i Tottarps och Gärslövs socknar.
Inga dikningsföretag har gjorts vid mossen. Istället har torv tagits upp i flera omgångar, vilket
givit de för området så karakteristiska småvatten.

Sveriges hittills enda tågrån genomfördes den 18 mars 1907 på linjen mellan Staffanstorp och
Djurslöv. Gärningsmännen var beväpnade med en revolver och en knytnävestor sten, inlindad
i en näsduk. Totalt tre skott avfyrades och samtliga träffade postiljonen Almen i ansiktet.
Almen fick sedan leva resten av livet med kulorna i huvudet, eftersom läkarna trodde hans syn
skulle skadas om de opererade honom. Bytet blev 5 360 riksdaler. Dagen därpå, när rånarna
greps, hade de redan hunnit köpa varsin cyckel och tre par kavajer.

Kolböra mosse utgörs av en samling grunda dammar av olika storlek. Betesmarkerna mellan
dammarna hålles hävdade av kor, samt av grågäss, vilka häckar med flera par på mossen.
Våtmarkens läge i en stor sänka, tillsammans med den vackra parken, fornminnerna och den
sällsynta kombinationen av hävdad ängsmark och dammar, ger området en prägel som är unik
i Staffanstorps Kommun.

omgivning1Fuktängarna gödslas vilket gynnar kvävearter som rosendunört, som dominerar i zonen mellan
äng och vass, samt nässlor, lökgamander_kolböra foto magnus billqvistoch hundkäx.
Andra vanliga arter är vattenstäkra, sumpskräppa, dikesveronika, fackelblomster, tiggarranunkel,
svalting och vattenveronica. Den ovanligaste kärlväxten i området är lökgamander.

I parken täcks marken på våren av vintergäck, snödroppar, gulsippor och snöstjärnor. På banvallen
strax söder om Kolböra mosse, återfinns arter som kräver torrt underlag. Grusbräcka,
mandelblomma och rödklint växer här.

Texten är hämtad ur Magnus Billqvists smultronställen i Staffanstorp.

Designad av LP-System